Friday, July 09, 2004


tambay kasama si tata gil at si koyang.June 2004. UP theatre. Photo by Jess Aznar Posted by Hello

1 comment:

Anonymous said...

sepblues, ikaw ba yung asa gitna? para ka palang teenager - uma